xoves, 14 de xaneiro de 2021

Construción dos novos robots mClon Sumo para o Taller de Tecnoloxía. Curso 2020-2021.


Este curso volvemos a realizar a construcción e montaxe de máis robots mClon para o Taller de Tecnoloxía. Este curso intentaremos realizar a montaxe de robots mClon nunha configuración que permita que sexan utilizados en futuras competicións de Sumo no IES. Chano Piñeiro.

A iniciativa mClon a podedes consultar na páxina tecnoloxía.org, na que se mostra dun xeito moi ben explicado como realizar clónicos do robot mBot de Makeblock.
Adaptaremos os deseños base dos robots mClon para a competición de Sumo, para o que realizamos un deseño de carcasa protectora e adaptamos a colocación de 2 sensores de infravermellos (segueliñas) na parte frontal e posterior do robot e de 1 sensor de ultrasóns na parte frontal.

As pezas que conforman a carcasa foron deseñadas con FreeCAD e impresas coa impresora Leon3D que temos no taller. O seguinte arquivo de FreeCAD "mClon Sumo ensamblado.fcstd" contén tódalas pezas que compoñen o mClon Sumo. Para poder imprimilas se deben pasar a formato .stl individualmente, como paso previo á súa edición co programa Repetier ou Cura para crear os arquivos .gcode de impresión 3D.

Seguiremos o proceso de montaxe indicado na páxina no apartado Estrutura da páxina de tecnoloxía.org, pero seguiremos a orde indicada no pdf: "Montaxe dos mClon Sumo" que se elaborou a partires da experiencia adquirida nas montaxes dos mClon en cursos anteriores.


Varias vistas do mClon Sumo

martes, 5 de xaneiro de 2021

Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos. Curso 2020-2021.


Neste tema veremos como activar sensores e actuadores con diversos bloques de proceso, centrándonos, sobre todo, en sistemas baseados en microprocesadores (Arduino e compatibles).

O contido teórico está no seguinte arquivo: Introdución aos sistemas electrónicos.pdf.

Traballaremos coa placa Arduino (e outras compatibles), de seguido tedes unha recompilación de información que vos pode ser útil:
Para a programación da placa Arduino utilizaremos o seu IDE, que utiliza programación textual, pero tamén programaremos en modo gráfico utilizando o simulador "en liña" TinkerCAD Circuits (este simulador permite escoller entre programación textual, gráfica ou texto+gráfico).

domingo, 8 de novembro de 2020

Deseño e simulación de circuítos con TinkerCAD Circuits

Como complemento á ferramenta de simulación Crocodile Clips, imos a utilizar unha boa ferramenta "en liña" para o deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos, esta é TinkerCAD Circuits.

TinkerCAD ademais de permitirnos facer deseños en 3D, nos pode axudar no deseño e simulación de circuítos, para isto, unha vez dentro de TinkerCAD debemos seleccionar a opción Circuits, e veremos un botón para "Crear nuevo circuíto".

O primeiro paso que debes seguir é unirte á clase que creou o profesor en TinkerCAD para Tecnoloxía de 4º de ESO. Para unirte á clase necesitarás un Código de clase e un Alias que te proporcionará o profesor polo teu correo electrónico @ieschp.com.

O proceso que debes seguir para unirte á clase en TinkerCAD se explica no seguinte vídeo (Como unirse á Clase en TinkerCAD Circuits):


Ademais das montaxes que realices en grupo no taller, o profesor irá pedindo que mandes tarefas individuais en Classroom cos teus propios circuítos simulados coa aplicación TinkerCAD Circuits.

De seguido, tes un vídeo no que se explica o mellor xeito de mandar unha tarefa en Classroom e os comentarios asociados a ela (comentarios privados) (Envío das tarefas de TinkerCAD Circuits):


Neste blogue, irei poñendo vídeos de axuda para a realización das tarefas individuais, como mostra tes un vídeo que explica como facer a 1ª tarefa que tiveches que realizar no taller.

Exemplo explicación de Tarefa: Debes realizar o deseño e simulación con TinkerCAD Circuits do parpadeo de 1 LED con Arduino, segue as instrucións do seguinte vídeo (Parpadeo de 1 LED):

luns, 28 de setembro de 2020

Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica. Curso 2020-2021.

Comezaremos este curso polos contidos de Introdución á Electricidade e Electrónica, aos que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:
Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:
Contidos Extra:
Páxina de TuElectronica.es onde explican Como Usar o Polímetro.
Simil Hidráulico da electricidade:

Explicación da Corrente Contínua e Corrente Alterna, na páxina areatecnologia.
Pdf que explica fundamentos de electricidade: Introdución á Electricidade.
Lei de Ohm:
Lei de Joule (lei da Potencia):

Conexionado dunha placa Protoboard:

Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen los CONDENSADORES en AC?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen las BOBINAS en AC?
Vídeo en YouTube: Que é un semicondutor?
Vídeo en YouTube: Que é unha LDR?
Vídeo en YouTube: Que é un Termistor?
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre:: Transistores bipolares.

luns, 9 de setembro de 2019

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Tecnoloxía 4º ESO. Curso 2019-2020.

Na materia de Tecnoloxía, na que non temos libro de texto, é moi importante que contes cun bo caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao Caderno, para calcular a nota final da materia (un 20% da nota).

Para avaliar o teu Caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido.

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame da materia. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido):

Por outro, debe recoller tódolos exercicios realizados, prestando especial atención á súa correcta realización como preparación do exame. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno:

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2020-2021.


A secuenciación da materia, será:
  • 1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
                       Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica).
  • 2ª Avaliación: Sistemas electrónicos.
                      Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
  • 3ª Avaliación: Proxectos (III).
                      Tema 3: Introdución á Electrónica Dixital (Teoría e práctica).

A materia a podemos dividir en:
 

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións:
  • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
  • Un 70% da nota obterase da avaliación dos traballos individuais e en grupo, dos exercicios e dos controis teóricos.
  • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2020-2021

Benvidos un novo curso ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais podedes consultar entradas anteriores, nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual en Google Classroom da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 15 de xuño de 2019

Preparación de robots mClon para a competición Labirinto


Os grupos formados por Marcos Villaverde, Antía Pereira e Ángel Iglesias e por Santiago Martínez, Sergio Barbeitos e Irene Teijeiro, estiveron preparando durante a 3ª avaliación 5 mClon para empregalos na competición de Labirinto do vindeiro curso.

Os pasos que realizaron foron:
  • Cambiar a configuración Segueliñas dos mClon pola necesaria para a competición Labirinto (sensor de ultrasóns á dereita e un único sensor de liña no frontal do robot).
  • Facer modificacións no programa Labirinto obtido na sección Resolver un Labirinto da páxina mClon.
  • Facer as probas co circuíto Labirinto utilizado na competición deste curso (2018-2019).
Proba inicial cos 5 mClon á vez nunha pequena sección de labirinto:
No seguinte vídeo pode observarse como os robots mClon son moi adecuados para este tipo de competición (dando mellores resultados que os robots Mbot Ranger).
(Nota: O circuíto está adaptado ao tamaño dos robots Mbot Ranger).