domingo, 8 de novembro de 2020

Deseño e simulación de circuítos con TinkerCAD Circuits

Como complemento á ferramenta de simulación Crocodile Clips, imos a utilizar unha boa ferramenta "en liña" para o deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos, esta é TinkerCAD Circuits.

TinkerCAD ademais de permitirnos facer deseños en 3D, nos pode axudar no deseño e simulación de circuítos, para isto, unha vez dentro de TinkerCAD debemos seleccionar a opción Circuits, e veremos un botón para "Crear nuevo circuíto".

O primeiro paso que debes seguir é unirte á clase que creou o profesor en TinkerCAD para Tecnoloxía de 4º de ESO. Para unirte á clase necesitarás un Código de clase e un Alias que te proporcionará o profesor polo teu correo electrónico @ieschp.com.

O proceso que debes seguir para unirte á clase en TinkerCAD se explica no seguinte vídeo (Como unirse á Clase en TinkerCAD Circuits):

luns, 28 de setembro de 2020

Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica. Curso 2020-2021.

Comezaremos este curso polos contidos de Introdución á Electricidade e Electrónica, aos que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:
Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:
Contidos Extra:
Páxina de TuElectronica.es onde explican Como Usar o Polímetro.
Simil Hidráulico da electricidade:

Explicación da Corrente Contínua e Corrente Alterna, na páxina areatecnologia.
Pdf que explica fundamentos de electricidade: Introdución á Electricidade.
Lei de Ohm:
Lei de Joule (lei da Potencia):

Conexionado dunha placa Protoboard:

Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen los CONDENSADORES en AC?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen las BOBINAS en AC?
Vídeo en YouTube: Que é un semicondutor?
Vídeo en YouTube: Que é unha LDR?
Vídeo en YouTube: Que é un Termistor?
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre:: Transistores bipolares.

luns, 9 de setembro de 2019

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Tecnoloxía 4º ESO. Curso 2019-2020.

Na materia de Tecnoloxía, na que non temos libro de texto, é moi importante que contes cun bo caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao Caderno, para calcular a nota final da materia (un 20% da nota).

Para avaliar o teu Caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido.

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame da materia. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido):

Por outro, debe recoller tódolos exercicios realizados, prestando especial atención á súa correcta realización como preparación do exame. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno:

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2020-2021.


A secuenciación da materia, será:
 • 1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
                       Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica).
 • 2ª Avaliación: Sistemas electrónicos.
                      Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
 • 3ª Avaliación: Proxectos (III).
                      Tema 3: Introdución á Electrónica Dixital (Teoría e práctica).

A materia a podemos dividir en:
 

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións:
 • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 70% da nota obterase da avaliación dos traballos individuais e en grupo, dos exercicios e dos controis teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2020-2021

Benvidos un novo curso ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais podedes consultar entradas anteriores, nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual en Google Classroom da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 15 de xuño de 2019

Preparación de robots mClon para a competición Labirinto


Os grupos formados por Marcos Villaverde, Antía Pereira e Ángel Iglesias e por Santiago Martínez, Sergio Barbeitos e Irene Teijeiro, estiveron preparando durante a 3ª avaliación 5 mClon para empregalos na competición de Labirinto do vindeiro curso.

Os pasos que realizaron foron:
 • Cambiar a configuración Segueliñas dos mClon pola necesaria para a competición Labirinto (sensor de ultrasóns á dereita e un único sensor de liña no frontal do robot).
 • Facer modificacións no programa Labirinto obtido na sección Resolver un Labirinto da páxina mClon.
 • Facer as probas co circuíto Labirinto utilizado na competición deste curso (2018-2019).
Proba inicial cos 5 mClon á vez nunha pequena sección de labirinto:
No seguinte vídeo pode observarse como os robots mClon son moi adecuados para este tipo de competición (dando mellores resultados que os robots Mbot Ranger).
(Nota: O circuíto está adaptado ao tamaño dos robots Mbot Ranger).

venres, 31 de maio de 2019

Creación dunha carcasa protectora para os mClon

Vista lateral dereito mclon co sensor de ultrasóns para o modo labirinto

O grupo formado por Ainara Casado e Zaira Cortizo, se encargou de deseñar unha carcasa protectora para o mClon.

Esperamos que o vindeiro curso os alumnos de 3º de ESO utilicen os robots mClon xunto cos Mbot Ranger nas súas prácticas de robótica e nas competicións, polo cal, é importante que soporten os esforzos derivados do seu manexo continuado por parte dos alumnos.

O obxectivo era facer unha carcasa que evitara que a manipulación dos robots soltara cables ou un golpe no robot afectara aos diversos sensores que o conforman.

A carcasa consta de 3 pezas:
 • Lateral dereito: Ten 2 furados preparados para colocar o sensor de Ultrasóns.
 • Lateral esquerdo: Ten 1 furado para colocar o zumbador.
 • Tapa: Da rixidez ao conxunto e protexe aos cables de manipulacións e golpes.
De seguido tedes as ligazóns aos deseños realizados co programa FreeCAD:
E aos arquivos finais en formato stl:
Imaxes dun mClon, coa carcasa en cor amarela:
 Vista lateral dereito (non ten sensor de ultrasóns)
 Vista frontal
 Vista lateral esquerdo (co zumbador colocado)
Vista posterior

martes, 7 de maio de 2019

Probas de funcionamentos dos 6 mClon do Taller.


Erro observado entre o valor medido e o real no sensor de US do mClon2.

Nesta entrada recollemos as conclusións obtidas, no proceso de comprobación dos 6 robots, seguindo as Probas de funcionamento indicadas na páxina de mClon.
Nos seguintes documentos mostramos un resumo das conclusións obtidas:
Zumbador: Funcionou correctamente. Varios robots tiñan mal conectado algún dos cables do zumbador (algún tiña a masa no pin 13, polo que facía sons incontroladamente).
Pulsador: En tódolos grupos funcionou perfectamente, só nun dos robots hai que destacar a rotura do cable que unía a ProtoShield coa placa Robotdyn UNO R3, o que obrigou a cambialo cable e realizar unha nova soldadura.
Motores: A 3 robots lle funcionaron os 2 motores, a outros 2 só lles funcionou 1 motor e a 1 robot ningún motor. Usamos o polímetro para comprobar as diversas conexións dos cables á protoboard, ao driver e aos motores. Os problemas principais detectados e correxidos foron:
 • Para as conexións sobre a Protoboard reutilizamos cables obtidos de pares trenzados de RJ-45, que ás veces tiñan roturas interiores ou non facían unha boa conexión (se substituíron os cables).
 • Nalgún robot había cables que non estaban conectados no pin apropiado (se conectaron ao pin correcto).
 • Se detectou algún robot con soldadura defectuosa (se movía) nalgún dos seus motores (se soldaron de novo).
 • Nun robot ao funcionar os 2 motores, algunha das rodas se movía en sentido contrario (solucionámolo invertendo os cables de alimentación do motor).
Sensores de liña: Funcionaron correctamente aínda que nalgún dos robots había unha diferencia de sensibilidade entre os 2 sensores de liña, o cal producía que perderan a liña no circuíto de proba do Mbot Ranger, pero non tivemos problemas ao usar como liña unha cinta illante negra.

Sensor ultrasónico: A tódolos robots lles funcionou o sensor, pero dando medidas pouco aproximadas. De seguido se mostran as gráficas correspondentes os valores reais de distancia e os valores indicados polos sensores de US de cada robot. En todas elas se pode apreciar que os sensores sempre miden unha distancia menor á real, e o erro vai aumentando co incremento da distancia ao obstáculo. Como se pode observar o comportamento de tódolos sensores é similar. Na imaxe inicial desta entrada se mostra o erro observado segundo a distancia para o robot mClon2 (é similar ao observado nos outros robots), nesta imaxe se pode ver que a función que describe o erro introducido nas medidas dos sensores de ultrasóns é:
f(x) = -0,2 x - 0,31
Poderíase por tanto facer unha corrección por Software do erro introducido polos sensores de ultrasóns, utilizando a función anterior para modificar as medidas obtidas polos sensores (x).