luns, 18 de febreiro de 2019

Montaxe e programación de 6 robots mClon

Na fantástica páxina de tecnoloxía.org, atopamos a iniciativa mClon, que presenta dun xeito moi ben explicado como realizar clónicos do robot mBot de Makeblock a un precio asequible para os Centros de Secundaria.
Seguindo as instrucións da páxina mClon, encargamos e imprimimos en 3D o material necesario e, por uns 100 €, completaremos a montaxe de 6 robots mClon durante a 2ª avaliación, como parte dos contidos de Sistemas Electrónicos que estamos a ver.
En vindeiras datas documentaremos a construción dos robots e a súa programación co entorno mBlock.

mércores, 30 de xaneiro de 2019

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Electromagnetismo. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballos presentados nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Se presentaron os seguintes traballos relacionados co Electromagnetismo:

Tipos de materias magnéticos:
Se presentaron diversos tipos de materiais desde o punto de vista do magnetismo (diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos). Se mostraron diversos tipos de materiais e a súa interacción.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Tipos de materiais magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Imáns e escudos magnéticos:
Se explicaron os diversos tipos de imáns, permitindo a súa manipulación e explicando as súas características principais. Ademais se explicou que son os escudos magnéticos, mostrando e permitindo manipular escudos realizado con Mu-metal e o seu efecto sobre imáns de Neodimio.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Imáns e escudos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Motores homopolares:
Se explicaron os motores homopolares e se mostraron 3 versións realizadas polos propios monitores.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Motores homopolares.pdf.

Monitores:
 • Sergio Barbeitos.
 • Gustavo Vargas.
 • Marcos Villaverde.

Campos magnéticos (Leis fundamentais):
Se explicaron os fundamentos do Electromagnetismo mostrando un experimento baseado na lei de Lenz (descenso dun imán no interior dun tubo de aluminio) e uns motores bipolares e tripolares.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Campos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Pablo Montáns.
 • Nicolás Vázquez.

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Pirámides holográficas. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballo presentado nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Monitoras:
 • Ainara Casado.
 • Zaira Cortizo.
 • Antía Pereira.
 • Irene Teijeiro.

O traballo consistiu na realización de pirámides holográficas para diversos dispositivos (móbiles, táblets e TV plana), obtención en internet de diversos vídeos para reproducir coas pirámides holográficas e explicar o seu fundamento.

Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Fundamentos da Pirámide holográfica.pdf.

Entre as pirámides realizadas, destacar a usada para unha TV plana de 26" (ver no pdf a ligazón onde obtivemos as súas dimensións), elaborada en plástico de 2 mm de grosor.

Vídeo publicado na canle de Facebook do IES. Chano Piñeiro sobre as actividades realizadas.
Exemplo de plantilla para pirámide holográfica.

mércores, 16 de xaneiro de 2019

Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Curso 18-19).


Durante a 2ª avaliación comezaremos co Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos, no cal veremos como activar sensores e actuadores con diversos bloques de proceso, centrándonos, sobre todo, en sistemas baseados en microprocesadores (Arduino e similares) e FPGA's.

O contido teórico inicial está no seguinte arquivo: Introdución aos sistemas electrónicos.pdf.

Traballaremos coa placa Arduino (e similares), polo que necesitarás da seguinte recompilación de información:
Para a programación da placa Arduino utilizaremos o seu IDE, pero tamén programaremos en modo gráfico co proxecto ArduinoBlocks.

Ademais, iremos realizando a montaxe de varios robots mClon (que mostraremos en vindeiras entradas deste blogue) e que programaremos coa linguaxe Arduino e con mBlock.

xoves, 13 de setembro de 2018

Tema 1: Introdución á Electrónica Analóxica (Curso 18-19).

Comezaremos este curso polos contidos de Electrónica Analóxica cun tema introdutorio, ao que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:
Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:
Contidos Extra:
Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen los CONDENSADORES en AC?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen las BOBINAS en AC?
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?
Vídeo en YouTube: Transistor en corte e en saturación (explicación sinxela).

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2018-2019.
A secuenciación da materia, será:
 • 1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
                       Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica).
 • 2ª Avaliación: Sistemas electrónicos.
                      Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
 • 3ª Avaliación: Proxectos (III).
                      Tema 3: Proxecto tecnolóxico con elementos de control e robótica (Práctica).

A materia a podemos dividir en:
 

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.


CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados na aula de informática.
 • Un 20% obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2018-2019

Benvidos ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais veredes as entradas nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía durante os cursos anteriores.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual de Google Classroom da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 16 de xuño de 2018

Estudio do funcionamento dos Mbot Ranger no modo Segueliñas


Dentro dos contidos de robótica da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, o grupo formado por Santiago Martínez e Jonathan Canabal realizaron medicións e probas cos robots Mbot Ranger cos que contamos no taller de Tecnoloxía.

O obxectivo destas probas era determinar as variacións no funcionamento entre cada robot e probar diferentes programas e formas de comunicación entre o robot e o aplicativo Mblock, de cara as competicións Segueliñas.

As medicións realizadas foron recompiladas nunha folla de cálculo e as conclusións foron recollidas no documento: "Probas e conclusións sobre Segueliñas.pdf".

Os programas utilizados para as probas foron:
Conclusións obtidas:
 • Para a competición se debe utilizar o robot co programa almacenado (Modo Auriga) pois da resultados moito mellores que usalo coa conexión Bluetooth.
 • O programa Segueliñas_básico obtén os seus mellores resultados cunha velocidade de 40, pero pode chegar a usarse ata 55.
 • O programa Segueliñas3 obtén os seus mellores resultados cunha velocidade de 50, pero pode chegar a usarse ata 65.
 • Modificacións en algún parámetro do programa Segueliñas3, permiten que obteña os mellores resultados nunha velocidade próxima a 60 (Ver o documento resumo).

Polo tanto, recomendamos o uso dos robot Mbot Ranger no Modo Arduino, co programa Segueliñas3.