xoves, 13 de setembro de 2018

Tema 1: Introdución á Electrónica Analóxica (Curso 18-19).

Comezaremos este curso polos contidos de Electrónica Analóxica cun tema introdutorio, ao que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:
Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:
Contidos Extra:
Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen los CONDENSADORES en AC?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen las BOBINAS en AC?
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?
Vídeo en YouTube: Transistor en corte e en saturación (explicación sinxela).

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2018-2019.
A secuenciación da materia, será:
 • 1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
                       Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica).
 • 2ª Avaliación: Sistemas electrónicos.
                      Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
 • 3ª Avaliación: Proxectos (III).
                      Tema 3: Proxecto tecnolóxico con elementos de control e robótica (Práctica).

A materia a podemos dividir en:
 

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.


CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados na aula de informática.
 • Un 20% obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2018-2019

Benvidos ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais veredes as entradas nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía durante os cursos anteriores.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual de Google Classroom da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 16 de xuño de 2018

Estudio do funcionamento dos Mbot Ranger no modo Segueliñas


Dentro dos contidos de robótica da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, o grupo formado por Santiago Martínez e Jonathan Canabal realizaron medicións e probas cos robots Mbot Ranger cos que contamos no taller de Tecnoloxía.

O obxectivo destas probas era determinar as variacións no funcionamento entre cada robot e probar diferentes programas e formas de comunicación entre o robot e o aplicativo Mblock, de cara as competicións Segueliñas.

As medicións realizadas foron recompiladas nunha folla de cálculo e as conclusións foron recollidas no documento: "Probas e conclusións sobre Segueliñas.pdf".

Os programas utilizados para as probas foron:
Conclusións obtidas:
 • Para a competición se debe utilizar o robot co programa almacenado (Modo Auriga) pois da resultados moito mellores que usalo coa conexión Bluetooth.
 • O programa Segueliñas_básico obtén os seus mellores resultados cunha velocidade de 40, pero pode chegar a usarse ata 55.
 • O programa Segueliñas3 obtén os seus mellores resultados cunha velocidade de 50, pero pode chegar a usarse ata 65.
 • Modificacións en algún parámetro do programa Segueliñas3, permiten que obteña os mellores resultados nunha velocidade próxima a 60 (Ver o documento resumo).

Polo tanto, recomendamos o uso dos robot Mbot Ranger no Modo Arduino, co programa Segueliñas3.

xoves, 1 de febreiro de 2018

Día da Ciencia en Galego: Litofanías. 4º ESO. Curso 2017-2018.

Traballo presentado nas actividades do día da Ciencia en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 16 de xaneiro de 2018.

Monitores:
 • Adriana Perdomo.
 • Aida Miranda.
 • Álvaro Varela.
 • Uxía Rodríguez.
 • Ariadna Parra.

O traballo consistiu en explicar que son as Litofanías e presentar diversas aplicacións realizadas con elas.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documentos: As Litofanías.pdf.

As actividades foron elaboradas nas clases de Plástica da profesora Alicia Suárez e no Taller de Tecnoloxía.

A impresión das Litofanías se realizou con unha impresora Legio 3D en PLA de cor branca, seguindo as instruccións da páxina web: Blog BilbaoMakers.
 • A modificación da fotografía de cor a escala de grises e posteriormente a negativo se realizou co programa Gimp.
 • A conversión da imaxe en formato .jpeg ao formato .stl para traballo con programas de debuxo e modelado en 3D, se realizou na páxina web: Image to Lithophane.
 • A conversión do formato .stl a .gcode (utilizado pola impresora 3D), se realizou con Repetier e Slicer.
Actividades realizadas:
 • Uso de litofanías para a realización de gravados (Plástica).
 • Iluminación dunha Litofanía de Chano Piñeiro seguindo a música.

 • Realización dunha lámpada cunha pantalla de 4 Litofanías.
  Detalle lámpada con Litofanías das monitoras

Vídeo da lámpada

sábado, 3 de decembro de 2016

Comparativa sensores de temperatura (V): Sensores con NTC.

Rematamos esta comparativa cunha entrada sobre os sensores de temperatura que utilizan NTC (resistencia dependente da temperatura con coeficiente negativo).
No taller dispoñemos dos sensores KY-013, KY-028 e tamén utilizamos unha NTC cunha resistencia limitadora de 9850 Ohmios.
Sensor KY-013: Na páxina de TkkrLab, se pode atopar información sobre este sensor.
Entre outros datos, indica que o rango de temperaturas de operación é: -55°C a +125°C. E a aproximación é: +- 0.5°C.
Sensor KY-028: A páxina de TkkrLab, neste caso fai referencia a outro sensor, polo que debemos buscar en páxinas de venta de produtos electrónicos como: Welectronics.
É un sensor de temperatura con saída dixital (indica a superación dun nivel de temperatura que se axusta co potenciómetro) e saída analóxica (da valores de tensión relacionados coa temperatura do NTC).
No noso caso interésanos usar a saída analóxica, A0.

Durante a realización desta comparativa observamos que as medidas de temperatura obtidas cos programas que atopamos en internet eran erróneas, polo que decidimos calibralos do mesmo xeito que un NTC do taller (ver entradas anteriores sobre NTC, NTC (II) e NTC (III)).

O método de calibración consiste en realizar medidas a diversas temperaturas de referencia, obtendo a curva característica do termistor NTC coa axuda dunha folla de cálculo.

Durante o proceso de calibración se foi modificando o valor da fórmula utilizada para o cálculo da temperatura, ata que as medidas se correspondían aceptablemente coa temperatura de referencia. Este é o motivo polo que non podemos engadir as gráficas de temperatura destes sensores á comparativa.

As curvas características obtidas foron:
Sensor KY-013:
Sensor KY-028:
A curva do NTC cunha resistencia limitadora de 9850 Ohmios:


venres, 2 de decembro de 2016

Comparativa sensores de temperatura (IV): Sensor TMP-36.

Imaxe obtida de Adafruit
Nesta entrada se mostran os datos da comparativa referidos ao sensor TMP-36 (que adoita vir no Starter kit de Arduino).

Existen múltiples páxinas que explican como conectar un sensor de temperatura TMP-36 a Arduino, pero despois de varias probas, preferimos recomendar a páxina de Adafruit.

As conexións do sensor TMP36 a Arduino veñen indicadas na figura e no programa utilizado (o indicado nas anteriores entradas desta comparativa).

As gráficas obtidas coa folla de cálculo son as seguintes:
Se pode apreciar que adoita dar valores superiores aos do termómetro de referencia.

Na gráfica que mostra a diferencia entre os valores obtidos co sensor TMP36 e o de referencia, se pode apreciar unha grande variabilidade, estando sempre por encima.

Comparativa sensores de temperatura (III): Sensor KY-015.O sensor KY-015 ten un sensor de humidade e temperatura (DHT11) dixital.

Unha boa páxina con moita información sobre este sensor é a de tkkrlab.

Entre a información máis útil proporcionada por esta páxina están as especificacións:
 • Tensión de traballo: 3.3 ~ 5.5V DC
 • Saída: Saída dixital por 1 cable.
 • Rango de medidas: Humidade 20-90% RH, Temperatura 0 ~ 50 ℃
 • Aproximación: Humidade +-5% RH, temperatura +-2 ℃
 • Resolución: Humidade 1% RH, temperatura 1º C
 
Tamén proporciona un programa de exemplo para utilizar con Arduino (Probando_KY-015.ino), aínda que nos pareceu mellor o programa de exemplo que viña coa biblioteca do DHT11 (DHT), DHTtester.ino.

O sensor KY-015 o conectamos a Arduino do seguinte xeito:

 • Arduino pin 8 --> Pin S module
 • Arduino GND --> Pin - module
 • Arduino +5 --> Pin Middle

O programa utilizado para realizar as medicións é o indicado en entradas anteriores desta comparativa de sensores de temperatura.

A gráfica da comparativa de temperaturas medidas co termómetro de mercurio utilizado como referencia e o sensor KY-05 é a seguinte:
Na gráfica pode observarse que os valores de temperatura medidos polo sensor KY-015 son máis fiables a temperaturas menores de 32 ºC, aumentando a diferencia co aumento da temperatura.
A gráfica de diferencias se mostra de seguido: