domingo, 26 de abril de 2020

Deseño e simulación de circuítos electrónicos con TinkerCAD Circuits

Como complemento ao traballo que levamos feito este curso, imos a utilizar unha boa ferramenta para o deseño e simulación de circuítos electrónicos, esta é TinkerCAD Circuits.

TinkerCAD ademais de permitirnos facer deseños en 3D, nos pode axudar no deseño e simulación de circuítos electrónicos, para isto, unha vez dentro de TinkerCAD debemos seleccionar a opción Circuits, e veremos un botón para "Crear nuevo circuíto".

Imos a utilizar TinkerCAD Circuits para deseñar e simular parte dos circuítos que estivemos montando no taller durante a 2ª avaliación.

O primeiro paso que debes seguir é unirte á clase que creou o profesor en TinkerCAD para Tecnoloxía de 4º de ESO. Para unirte á clase necesitarás un Código de clase e un Alias que te proporcionará o profesor polo correo electrónico @ieschp.com.

O proceso que debes seguir para unirte á clase en TinkerCAD se explica no seguinte vídeo (Como unirse á Clase en TinkerCAD Circuits):


De seguido, tedes un vídeo no que se explica o mellor xeito de mandar as tarefas e os comentarios asociados a elas (comentarios privados) (Envío das tarefas de TinkerCAD Circuits):

Desde Classroom se vós mandarán tarefas de deseño e simulación con TinkerCAD Circuits dalgúns dos circuítos que estivemos a realizar no taller con Arduino durante a 2ª avaliación.

Neste blogue, teredes diversos vídeos de axuda para a realización de cada unha das tarefas:

1ª Tarefa: Debes realizar o deseño e simulación con TinkerCAD Circuits do parpadeo de 1 LED con Arduino, segue as instrucións do seguinte vídeo (Parpadeo de 1 LED):


2ª Tarefa: Debes realizar o deseño e simulación con TinkerCAD Circuits do parpadeo de máis de 4 LED's con Arduino de xeito simultáneo, segue as instrucións do seguinte vídeo (Parpadeo de 4 LED's á vez) realizando as modificacións que se solicitan na tarefa de Classroom:


3ª Tarefa: Debes realizar a simulación do efecto "coche fantástico", podes partir do deseño realizado na tarefa 2, pero agora debes facer que os leds se iluminen consecutivamente. Mira nos teus apuntes de taller como realizamos a programación nas clases de taller. 

4ª Tarefa: Debes realizar o deseño e simulación con TinkerCAD Circuits do "efecto chama", de xeito independente, para 3 LEDs. Para axudarte na realización deste exercicio, podes ver os seguintes 2 vídeos:
No 1º vídeo se explica como facer que fluctúe a luminosidade de 1 LED por PWM (Modulación por anchura de pulso) con Arduino. Mira os apuntes no teu caderno para recordar como fixeches este exercicio no taller.
Vídeo: 1 LED con PWM.
No 2º vídeo, se explica como realizar o "efecto chama" (vela) para 1 LED (este exercicio tamén o fixemos no taller, mira no teu caderno para repasar como o realizaches). 
Vídeo: LED efecto Chama.

luns, 16 de marzo de 2020

Tema 3: Fundamentos de Electrónica Dixital. Curso 2019-2020.

Neste tema se tratarán os conceptos fundamentais sobre Electrónica dixital.

Os circuítos dixitais requiren para a súa construción unha serie de elementos que materialicen os principios da álxebra de Boole (base matemática da electrónica dixital), estes son as portas lóxicas.

Pódese definir a Electrónica Dixital como o conxunto de técnicas e dispositivos integrados que se utilizan para o procesamento e transmisión de datos no formato dixital.

Nesta introdución á Electrónica dixital, comezaremos polos Sistemas de numeración.

Os sistemas dixitais teñen que realizar operacións con números que poden estar representados en calquera sistema de numeración. Os distintos sistemas de numeración vanse diferenciar pola súa base, é dicir, pola cantidade de símbolos distintos empregados para expresar calquera cantidade.

Desde o punto de vista matemático, un sistema de numeración pode ter calquera base pero os máis empregados son o Decimal (base 10), o Binario (base 2), o Octal (base 8) e o Hexadecimal (base 16).

No seguinte pdf tes os contidos relativos aos Sistemas de numeración: Sistemas de Numeración.pdf.

Debido á pandemia de Coronavirus, teremos que traballar desde as nosas casas as vindeiras semanas. Copiade o pdf sobre Sistemas de Numeración nos vosos cadernos e realizade os exercicios que se indican nel.

No seguinte documento, tedes os contidos relativos a Portas Lóxicas: Portas lóxicas.pdf.

Podedes enviar as vosas consultas á aula virtual de Tecnoloxía de 4º de ESO en Google Classroom.

Nos vindeiros días, irán aparecendo tarefas en Classroom referido ao contido Sistemas de numeración.

De seguido tedes un vídeo explicativo sobre como facer superíndices nun documento de texto de Google Drive: (Creación de superíndices).


Se tedes algún problema para entrar na aula virtual ou coa conta de correo @ieschp.com, pedide a un compañeiro que se poña en contacto comigo e intentarei solucionalo na maior brevidade.

domingo, 15 de decembro de 2019

Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos. Curso 2019-2020.


Neste tema veremos como activar sensores e actuadores con diversos bloques de proceso, centrándonos, sobre todo, en sistemas baseados en microprocesadores (Arduino e similares).

O contido teórico está no seguinte arquivo: Introdución aos sistemas electrónicos.pdf.

Traballaremos coa placa Arduino (e similares), polo que necesitaredes da seguinte recompilación de información:
Para a programación da placa Arduino utilizaremos o seu IDE, pero tamén programaremos en modo gráfico co proxecto ArduinoBlocks.

domingo, 15 de setembro de 2019

Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica. Curso 2019-2020.

Comezaremos este curso polos contidos de Introdución á Electricidade e Electrónica, aos que podedes acceder premendo na seguinte ligazón ao arquivo PDF co tema: "Introdución á Electrónica.pdf".

Realizaremos prácticas de medición e montaxe sobre placas protoboard e simularemos os circuítos co programa Crocodile Clips:
Podes descargar 2 pequenos titoriais sobre uso de Crocodile Clips nas seguintes ligazóns:
Contidos Extra:
Páxina de TuElectronica.es onde explican Como Usar o Polímetro.
Simil Hidráulico da electricidade:

Explicación da Corrente Contínua e Corrente Alterna, na páxina areatecnologia.
Pdf que explica fundamentos de electricidade: Introdución á Electricidade.
Lei de Ohm:
Lei de Joule (lei da Potencia):

Conexionado dunha placa Protoboard:

Código de cores identificativo do valor das resistencias:
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen los CONDENSADORES en AC?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre: ¿Cómo hacen las BOBINAS en AC?
Vídeo en YouTube: Que é un semicondutor?
Vídeo en YouTube: Que é unha LDR?
Vídeo en YouTube: Que é un Termistor?
Vídeo en YouTube: Que son os diodos?
Vídeo da canle ElectronicaFP sobre:: Transistores bipolares.

luns, 9 de setembro de 2019

Matriz ou Rúbrica de avaliación do Caderno. Tecnoloxía 4º ESO. Curso 2019-2020.

Na materia de Tecnoloxía, na que non temos libro de texto, é moi importante que contes cun bo caderno de clase. É por isto que se lle da tanta importancia ao Caderno, para calcular a nota final da materia (un 20% da nota).

Para avaliar o teu Caderno se utilizarán 2 matrices ou rúbricas de avaliación, que podes consultar de seguido.

Por un lado é importante ter un caderno completo, ordenado e lexible, que permita preparar en condicións o exame da materia. Na seguinte imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación do caderno (valorando unicamente a Presentación e o Contido):

Por outro, debe recoller tódolos exercicios realizados, prestando especial atención á súa correcta realización como preparación do exame. Nesta outra imaxe podes ver a matriz ou rúbrica de avaliación dos exercicios recollidos no caderno:

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO. Curso 2019-2020.
A secuenciación da materia, será:
  • 1ª Avaliación: Sistemas de comunicación e robótica.
                       Tema 1: Introdución á Electricidade e Electrónica (Teoría e práctica).
  • 2ª Avaliación: Sistemas electrónicos.
                      Tema 2: Introdución aos Sistemas Electrónicos (Teoría e práctica).
  • 3ª Avaliación: Proxectos (III).
                      Tema 3: Proxecto tecnolóxico con elementos de control e robótica (Práctica).

A materia a podemos dividir en:
 

O traballo se fará de xeito individual e en grupos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª, 2ª e 3ª Avaliacións:
  • Un 20% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
  • Un 70% da nota obterase da avaliación dos traballos individuais e en grupo, dos exercicios e dos controis teóricos.
  • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase e na aula taller.

Benvida ao novo Curso 2019-2020

Benvidos un novo curso ao blogue de aula, da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO, do IES. Chano Piñeiro.

Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que  traballaremos durante o curso. Ademais veredes as entradas nas que se recollen os proxectos realizados na aula-taller de Tecnoloxía durante os cursos anteriores.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles no curso da aula virtual en Google Classroom da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.

sábado, 15 de xuño de 2019

Preparación de robots mClon para a competición Labirinto


Os grupos formados por Marcos Villaverde, Antía Pereira e Ángel Iglesias e por Santiago Martínez, Sergio Barbeitos e Irene Teijeiro, estiveron preparando durante a 3ª avaliación 5 mClon para empregalos na competición de Labirinto do vindeiro curso.

Os pasos que realizaron foron:
  • Cambiar a configuración Segueliñas dos mClon pola necesaria para a competición Labirinto (sensor de ultrasóns á dereita e un único sensor de liña no frontal do robot).
  • Facer modificacións no programa Labirinto obtido na sección Resolver un Labirinto da páxina mClon.
  • Facer as probas co circuíto Labirinto utilizado na competición deste curso (2018-2019).
Proba inicial cos 5 mClon á vez nunha pequena sección de labirinto:
No seguinte vídeo pode observarse como os robots mClon son moi adecuados para este tipo de competición (dando mellores resultados que os robots Mbot Ranger).
(Nota: O circuíto está adaptado ao tamaño dos robots Mbot Ranger).