sábado, 30 de xaneiro de 2010

Cales son as repostas?: Temperatura.

Con esta entrada pretendemos resolver as dúbidas que nos van xurdindo durante as clases.
Neste caso, durante o tema da Atmosfera, cando estabamos a estudar as variables meteorolóxicas, quedámonos coas seguintes dúbidas sobre a Temperatura:

1) No Tema se dí que o primeiro termómetro se debe a Galileo, ver foto superior, (no ano 1593), pero non houbo ninguén antes que inventara un aparato para medir a Temperatura?

2) Tamén durante o tema aprendimos que hai 3 escalas que se adoitan usar para a medición de temperatura: A Farenheit, a Celsius e a Kelvin. Pero seguro que hai moitas máis (Aqueles que leron o libro de Dan Brown "O Símbolo perdido", verían que nel se fala do termómetro de Newton), cales foron esas escalas que por unha ou outra razón na actualidade non se usan?

3) Cando estudiamos a escala Kelvin, vimos que os 0ºK (-273ºC) se dí que é a temperatura máis baixa que se pode dar no Universo, pero como se pode saber e quen o demostrou?

As respostas a estas cuestións se deben enviar a como un comentario a esta entrada, indicando quen é o seu autor.
A resposta non é difícil de atopar en Internet, pero debe ser contrastada en varias fontes para evitar erros e , sobre todo, debe ser concisa.

4 comentarios:

Anónimo dixo...

De Gloria: A resposta a 1ª pregunta é:
Non houbo ninguén que descubrira ningún outro tipo de aparato para medir a temperatura antes que Galileo.

Anónimo dixo...

De Ivan e Daniel:A resposta a terceira pregunta é:
O que descubreu que a temperatura mais baixa de -273ºC foi Willian Lord Kelvin e demostrouno cun paquete de sodio sometendo pouco a pouco ata chegar a esa temperatura e ai parou porque xa non se movian os atomos

Anónimo dixo...

De Fanny e Maria: A resposta a segunda pregunta é:
Que hai dúas escalas máis. Son a de Rankine e a termodinámica internacional.

Alumnos do IES. "Chano Piñeiro" dixo...

De Profesor: Para Fanny e María.
Hai máis escalas de temperatura que se usaron ou se están a usar aínda, por exemplo a Reaumur.