luns, 11 de outubro de 2010

Álxebra de Boole


Empezou o novo curso, en Tecnoloxía estamos dando un curso de Electrónica dixital. A Electrónica dixital é o conxunto de técnicas e aparatos que se utilizan para a transmisión da sinal dixital, a súa base matemática é  a álxebra de Boole. Para empezar póñovos unha pequena introdución de quen era Boole.
GEORGE BOOLE
George Boole (2 de novembro de 1815-8 de decembro de 1864). Foi un matemático e filósofo británico, como inventor da álxebra de Boole, a base da aritmética computacional moderna, Boole é considerado un dos fundadores do campo das ciencias da computación. No 1854 publicou “An Investigation of the Laws of Thought” no que desenrolaba un sistema de regras que lle permitían expresar, manipular e simplificar problemas lóxicos e filosóficos cuxos argumentos admiten dous estados (verdadeiro e falso) por procedementos matemáticos. A continuación vouvos explicar a álxebra de Boole.
ALXEBRA DE BOOLE
É toda clase ou conxunto de elementos que poden tomar dous valores perfectamente diferenciados, que designaremos por 0 e 1 e que están relacionadas por dúas operacións binarias denominadas suma (+) e produto (x).
SUMA
A operación suma (+) asigna a cada par de valores a, b  un valor c:
Se a lo menos un dos valores de a ou b é 1, o resultado será 1, é necesario que os dous sumandos sexan 0, para que o resultado sexa 0.
A súa equivalencia en lóxica de interruptores é un circuíto de dous interruptores en paralelo.
PRODUTO
A operación produto asigna a cada par de valores a, b un valor c:
Neste caso para que o resultado sea 1 os dous valores de a e b teñen que ser 1, nos outros casos sempre da 0.
Esta operación en lóxica de interruptores é un circuíto en serie de dous interruptores. 
NEGACIÓN
Ademáis da suma e do produto, adoita usarse a operación negación:
Neste caso se a era 0 pasa a ser 1 ou viceversa.
Esta información atopeina en varias páxinas de internet.

Traballo realizado por: Gloria.

Ningún comentario: