martes, 22 de marzo de 2011

Activación da maqueta do semáforo co Arduino

Nesta última práctica de robótica do Curso 2010-2011 de Tecnoloxía de 4º ESO Diversificación, activamos unha maqueta de semáforo que tiñamos no Taller (feita en cursos anteriores) cunha secuencia simple realizada co Arduino.
O programa en Arduino chámase "semáforo.pde", e o mostramos de seguido:

int contador = 0;
int pinesentrada[] = {1,2 };              /* Pin(1)pulsador para peatóns semáforo 1, Pin (2) pulsador para peatóns semáforo 2*/
int pinessalida[] = {8, 9, 10, 11, 12 };  /*Pin (8)S1 verde S2 rojo,Pin(9)amarelo, Pin(10)S2 verde S1 rojo, Pin (11) S2 amarelo */                
int temp = 5000;
int temp2 = 1000;
int puls1= 0;
int puls2 = 0;
void setup() {
     pinMode(pinesentrada[0], INPUT);   // Estes pines de entrada estaban pensados para incluir 2 pulsadores para peatóns, pero ó final non nos deu tempo a facelos, quedarán
     pinMode(pinesentrada[1], INPUT);   // para outro ano.
     for (contador=0;contador<5;contador++) {
        pinMode(pinessalida[contador], OUTPUT);
     }
}
void loop() { 
//  puls1= digitalRead (pinesentrada[0]);  // Estes pines de entrada estaban pensados para incluir 2 pulsadores para peatóns, pero ó final non nos deu tempo a facelos, quedarán
//  puls2= digitalRead (pinesentrada[0]);  // para outro ano.
 
digitalWrite (8,HIGH); /* encendendo o verde de S1 e o vermello de S2*/
delay (temp); // manteno aceso
digitalWrite (9, HIGH); /*encende o amarelo de S1*/
delay (temp2);
digitalWrite (8, LOW);  /* apaga verde de S1 e o vermello de S2*/
digitalWrite (9, LOW); /* apaga o amarelo de S1*/
digitalWrite (10, HIGH); /* encende o vermello de S2 e o verde de S1 */
delay (temp); // manteno  aceso
digitalWrite (11, HIGH); /* encende o amarelo de S2*/
delay (temp2);
digitalWrite (10, LOW);  /* apaga vermello de S2 e o verde de S1*/
digitalWrite (11, LOW); /* apaga o amarelo de S2*/
}
O Arduino activa unha placa de relés que fixemos en cursos anteriores para conectar os nosos proxectos por porto paralelo do ordenador, é por isto, que conectamos as saídas dixitais do Arduino ás entradas da placa cun cable para porto paralelo.
Premendo no seguinte enlace se accede a un vídeo onde se ve o funcionamento da maqueta do semáforo controlada co Arduino.

Traballo realizado por: Dani, Fanny, Iván, Gloria e María.

Ningún comentario: