xoves, 31 de maio de 2012

Construción dos composteiros para a horta

Seguimos a traballar na horta do IES. Chano piñeiro, e agora tócalle o turno á realización do composteiro.
Despois de ler algúns libros sobre o tema e consultar páxinas en internet, decidimos que polas reducidas dimensións do noso xardín o máis convinte era utilizar colectores plásticos como composteiros.
Decidimos ir á ferretería de Forcarei a comprar 2 colectores plásticos de cor negra de 95 L. de capacidade que, seguindo deseños atopados en internet, imos a convertir en 2 pequenos composteiros.
O proceso de construción dos composteiros se recolle no seguinte documento: Construción composteiro.pdf.
O tempo invertido na realización dos composteiros (unha vez recompilados tódolos materiais necesarios) foi de 2 horas.

Ningún comentario: