mércores, 14 de setembro de 2016

Presentación da materia: Tecnoloxía de 4º de ESO.


 Contidos da materia de Tecnoloxía en 4º de ESO.
A materia a dividiremos en 3 grandes grupos:
 
O traballo se fará de xeito individual e en grupos (de 3 alumnos como máximo).

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
1ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 50% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 30% da nota deberase á avaliación dos traballos individuais e en grupo.
 • Un 10% corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade tanto na aula como no Taller.

2ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase dos Proxectos realizados no Taller, avaliándose a correcta realización do proxecto, o uso adecuado das ferramentas e a da memoria técnica.
 • Un 20% da nota obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade tanto na aula como no Taller.
3ª Avaliación:
 • Un 10% da nota corresponderá ao caderno, avaliándose a correcta recollida dos apuntes e a súa integridade.
 • Un 60% da nota obterase da avaliación dos exercicios prácticos realizados na aula de informática.
 • Un 20% obterase dos controis e exames teóricos.
 • Un 10% corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula de informática.

Ningún comentario: