mércores, 30 de xaneiro de 2019

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Electromagnetismo. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballos presentados nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Se presentaron os seguintes traballos relacionados co Electromagnetismo:

Tipos de materias magnéticos:
Se presentaron diversos tipos de materiais desde o punto de vista do magnetismo (diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos). Se mostraron diversos tipos de materiais e a súa interacción.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Tipos de materiais magnéticos.pdf.

Monitores:
  • Ángel Iglesias.
  • Santiago Martínez.

Imáns e escudos magnéticos:
Se explicaron os diversos tipos de imáns, permitindo a súa manipulación e explicando as súas características principais. Ademais se explicou que son os escudos magnéticos, mostrando e permitindo manipular escudos realizado con Mu-metal e o seu efecto sobre imáns de Neodimio.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Imáns e escudos magnéticos.pdf.

Monitores:
  • Ángel Iglesias.
  • Santiago Martínez.

Motores homopolares:
Se explicaron os motores homopolares e se mostraron 3 versións realizadas polos propios monitores.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Motores homopolares.pdf.

Monitores:
  • Sergio Barbeitos.
  • Gustavo Vargas.
  • Marcos Villaverde.

Campos magnéticos (Leis fundamentais):
Se explicaron os fundamentos do Electromagnetismo mostrando un experimento baseado na lei de Lenz (descenso dun imán no interior dun tubo de aluminio) e uns motores bipolares e tripolares.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Campos magnéticos.pdf.

Monitores:
  • Pablo Montáns.
  • Nicolás Vázquez.

Ningún comentario: