venres, 29 de febreiro de 2008

Modificacións na Máquina de Leonardo

A continuación queremos mostrar algúns arranxos "tuneados" que lle fixemos ó noso proxecto "Máquina de Leonardo".

Nos seguintes vídeos pódese ver que lle puxemos un motor que sacamos dunha impresora que deixara de funcionar. O motor traballa a 12 V, pero nós o puxemos a menor voltaxe, resultando un motor moi silencioso e que non se forza en absoluto.


Ademáis fixemos cun anaco de flexe un simulacro de serra.

Esperamos que vos guste.

xoves, 21 de febreiro de 2008

ESTADOS DA MATERIA

De sempre estudiamos que os estados da materia son tres: solido, líquido e gasoso. Pero en determinadas situacións se pode dar un cuarto estado: O plasma.

Plasma: É un sistema que contén un número significativo de partículas cargadas. Adoita ser gas ionizado, é dicir, cargado electricamente, baixo determinadas circunstancias de presión, temperatura ou alto voltaxe.

O Plasma en contra do que pareza e un dos estados da materia máis abundantes no Universo, pois a materia das estrelas está en forma de plasma. Pero, tamén cerca nosa, temos exemplos de plasma e aínda que non o podamos ver, si vemos os seus efectos.

Cando nunha tormenta se produce un raio, este non é máis que un inmenso arco voltaico entre as nubes e a terra (tamén pode habelos de nube a nube) aproveitando as canles de plasma, é dicir de aire ionizado pola inmensa diferenza de potencial entre as nubes e o chan.

A continuación poñemos un vídeo obtido de Stage6 que mostra un arco voltaico producido nunha liña de alta tensión de 500.000 voltios. (Nota: Tal vez necesites ir á páxina de stage6 e baixarte os "drivers" de divx.

ESTADOS DA MATERIA (profundización)

Como xa escribiron os nosos compañeiros os estados da materia son 4: Sólido, líquido, gasoso e plasma.

De tódolos xeitos, ó buscar en Wikipedia vimos que se podían dar, en condicións moi especiais, (normalmente con condicións extremas) outros posibles estados da materia:

Condensado de Bose-Einstein: Este estado se consegue a temperaturas cercanas ó cero absoluto (0º Kelvin) e se caracteriza porque os átomos se encontran todos no mesmo lugar, formando un superátomo.

Fluidos supercríticos: Por definición é calquera substancia que se encontre en condicións de presión e temperatura superiores ó seu punto crítico, é un casi estado con propiedades intermedias entre líquidos e gases.

Coloide: É aquel estado no que a fase contínua é un líquido e a fase dispersa se compón de partículas sólidas, poden atoparse coloides cuxos compoñentes se encontran en outros estados de agregación.

Superfluidez: É un estado da materia caracterizado pola ausencia total de viscosidade, de maneira que, nun circuíto pechado, fluiría interminablemente sin fricción. É un fenómeno físico que ten lugar a moi baixas temperaturas, preto do cero absoluto. Un inconvinte é que casi tódolos elementos se conxelan a esas temperaturas, pero hai unha excepción: O Helio.

Plasma de quark-gluones (QGP): É unha fase da cromodinámica cuántica (QCD) que existe cando a temperatura e/ou a densidade son moi altas. Este estado se compón de quarks e gluones libres que son os compoñentes básicos da materia. Se cree que existiu durante os primeiros 20 a 30 microsegundos despois de que o universo nacera despois da Gran Exploxión.

Materia extraña: É unha forma particular de materia de quarks. A unha densidade suficientemente alta, se espera que a materia extraña sexa supercondutora do calor.

Masa vs Peso


Masa: Medida da cantidade da materia dun corpo. A masa representa o coeficiente de inercia dun corpo, é dicir, a resistencia que o corpo opón ás variacións do seu estado de movemento ou de quietude.

Peso: O peso é a medida da forza gravitatoria actuando sobre un obxecto. Cerca da superficie da Terra a aceleración da gravidade é aproximadamente constante e igual a 9,81 m/seg2; a unidade de peso no S.I. é o Newton e se pode medir cun dinamómetro.

Ó estado no que un corpo ten peso nulo, se lle chama ingravidez.

Pode deducirse que mentres a masa dun corpo se mantén invariable independentemente de onde se atope. Co Peso non sucede o mesmo, pois mesmo na Terra hai variacións segundo a altitude á que se mida (pois depende da gravidade terrestre).

O efecto é aínda maior se nos apartamos das condicións terrestres e nos imos a outro planeta, pois o peso dependerá directamene da aceleración da gravidade de ese planeta segundo a fórmula: P = M * g.

Como curiosidade podes coñecer cal sería o teu peso de estar sobre a superficie de diferentes corpos celestes do noso sistema solar, premendo sobre o seguinte enlace: Coñece o teu peso.