mércores, 10 de decembro de 2008

Placa Arduino para o Belén


Como xa comentamos na entrada anterior, imos a comentar o uso que fixemos da placa controladora Arduino para realizar os automatismos do Belén.

En cursos anteriores elaboramos no Taller de Tecnoloxía unha placa controladora por porto paralelo do PC, que aínda que nos permitía activar practicamente calquera dispositivo eléctrico ou electrónico independentemente da súa tensión de funcionamento, tiña o grave inconvinte de que necesitaba estar conectada a un PC permanentemente para que lle chegaran as sinais de control polo seu porto paralelo.

Durante este curso adquirimos varias placas Arduino que estamos a utilizar como substituto do ordenador para activar a placa controladora por porto paralelo.

Arduino conéctase por USB ó ordenador e desde este, usando o programa Arduino (baseado na linguaxe Processing), se lle programa a secuencia que queremos que Arduino execute. A partir deste momento, Arduino pode desconectarse do ordenador e actuar independentemente, necesitando tan só dunha fonte de alimentación de 9V ou similar.

O único problema inicial que podemos ter con Arduino, que é que non se pode conectar directamente a moitos dos dispositivos electricos que queremos activar, o solucionamos utilizando como interfase a nosa controladora por porto paralelo que conta con relés ás saídas que nos permiten traballar con calquera tensión e intensidade que desexemos.

Na foto superior pódense observar as conexións entre a placa controladora por porto paralelo e a placa Arduino. Arduino realiza o control dos automatismos e a placa controladora por porto paralelo funciona como unha interfase cos dispositivos eléctricos do Belén (luces a 220V, bomba de auga do río, motores de contínua do muiño e do Aserradoiro, etc).

Nesta foto móstrase toda a montaxe eléctrica (cadros de alimentación que proporcionan diversas tensión contínuas e alternas) e electrónica (a placa controladora por porto paralelo e a placa Arduino).

venres, 5 de decembro de 2008

Montaxe do Belén


Este curso ocupámonos de novo da montaxe do Belén do Instituto os alumnos de Diversificación (xa o fixeramos durante o curso pasado cando estabamos en 3º Diver).
Na montaxe do Belén hai unha parte eléctrica, necesaria para alimentar as luces do Nacemento, a bomba de auga que subministra a auga do río, o motor do serradoiro que simula o movemento da Noria polo empuxe da auga do río e o motor do muíño de vento.


A novidade respecto a cursos anteriores, é que nesta montaxe incorporamos control electrónico para o acendido e apagado das luces e motores. Para realizar este control automático necesitamos de 2 elementos electrónicos:
  • Unha tarxeta controladora por porto paralelo do PC, que se construíu no Taller do Instituto en cursos anteriores, que nos permite a través dos seus relés de saída, alimentar as luces de 220 VAC e os motores de continua.
  • A tarxeta controladora Arduino que nos permite substituír o ordenador por esta pequena placa de apenas 10 cm x 6 cm.
A placa Arduino que temos no Taller é conectable a un ordenador por porto paralelo e utiliza o seu propio programa (chamado tamén Arduino) realizado na linguaxe de programación Processing.
Inicialmente tivemos que programar a secuencia de acendido e apagado (e as temporizacións) no programa Arduino e unha vez cargado o programa na placa, esta é autónoma e controla as luces e motores utilizando como interfase a placa controladora por porto paralelo do PC.
Nas fotos podedes observar fotos do Belén.
En outro artigo comentaremos en máis detalle o uso da Placa Arduino e a súa conexión.

Traballo realizado por: Alex, Javier, Vero, Rober, Nélida, Adri, Diego, J. Antonio e Amanda.