martes, 20 de xaneiro de 2009

A Illa da Enerxía


O profesor mandoume buscar a mellora tecnolóxica que me parecera máis interesante das que se presentan na páxina de Tendencias 21, e eu seleccionei esta:

"Idean una Isla de Energía para extraer del mar energía renovable e ilimitada. Aprovecha la diferencia de temperatura del agua oceánica para producir electricidad:

El ingeniero Dominic Michaels ha ideado una “Isla de Energía” para extraer del mar fuentes de energía renovables. El diseño se compondría de una planta de conversión de energía termal junto a turbinas eólicas, paneles solares y turbinas acuáticas, que apoyarían el funcionamiento de la primera. La planta de conversión de energía explota la diferencia de temperatura que hay entre la superficie oceánica y el agua que está en las profundidades para hacer funcionar turbinas de vapor que generarían la electricidad. Estas Islas de Energía, de 600 metros de largo y que necesitarían un inversión de 600 millones de dólares, también funcionarían como plantas desaladoras. "

Comentario:

Pareceume unha boa idea por que con estas "Illas de enerxía"se logran explotar catro enerxías renovables diferentes á vez (a forza do vento, a do sol, a das olas e a diferencia térmica entre as distintas capas da auga do mar) o cal sería unha axuda para reducir a dependencia que temos do petróleo. Ademais creo que debe ser máis fácil de amortizar o seu gasto de construcción ó tentar explotar catro en vez de unha soa enerxía.

Traballo realizado por: Amanda.

Ningún comentario: