mércores, 10 de novembro de 2010

Electrónica dixital


Na electrónica utilízanse dous tipos de sinais: dixital e analóxico.
Os sinais analóxicos son sinais reais que varían de forma continúa, por exemplo: temperatura, presión, pola contra a sinal dixital é aquela na que a magnitude en cada instante de tempo so pode tomar un de dous valores.
A electrónica dixital é o conxunto de técnicas e aparellos que se utilizan para a transmisión da sinal dixital. Actualmente gran parte dos automatismos están baseados na electrónica dixital, debido ás súas vantaxes: maior inmunidade ao ruído, menor custo, maior flexibilidade debido ao carácter programable e gran facilidade de conexión dos dispositivos. A súa base matemática na álxebra de Boole é a que utiliza un sistema de numeración binario.
A lóxica pode ser positiva e negativa.

                       0-nivel baixo                                      0-nivel alto
Lóxica positiva                                  Lóxica negativa
                      1-nivel alto                                         1-nivel baixo

Hai tres operacións básicas: suma (OR), produto (AND) e negación (NOT).
Para representar os posibles valores dunha función lóxica poden empregarse as táboas de verdade.

Funcións Lóxicas
As funcións lóxicas permítennos representar matematicamente o estado que adopta a saída dun circuíto dixital en función das entradas.

Portas Lóxicas
As portas lóxicas representan elementos empregados fisicamente nun circuíto dixital. Hai entre outras, unha porta para cada operación fudamental OR, AND e NOT, pero tamén exiten outras portas como por exemplo as portas universais (poden substituir a calquera tipo de porta) e son: NAND e NOR ou as portas XOR e XNOR.

Traballo realizado por: Fanny e Iván.

Ningún comentario: