venres, 3 de xuño de 2011

Traballos de Estatística descriptiva: Superficie construída en Galicia nos últimos 20 anos.

Neste remate do curso 2010-2011 da materia de Ámbito Científico, estamos a traballar os contidos de Estatística.
Como exercicio, imos a realizar uns traballos de Estatística descriptiva, que consisten na busca de datos en internet que lle parezan de maior interese a cada un, debendo explicar porque, a fonte dos datos, deben poñer tamen unha gráfica descriptiva do fenómeno estudiado e deben interpretar os resultados obtidos (explicación da gráfica).
Este é a grandes rasgos o proceso habitual na Estatística descriptiva, aínda que moitas veces deberemos obter nós mesmos eses datos mediante enquisas ou traballos de campo.
Exemplo: Estudio da evolución dos metros cuadrados construidos en Galicia nos últimos 20 anos.
Os datos foron obtidos da páxina do Instituto Galego de Estatística.
Interpretación da gráfica:
Na gráfica pode verse claramente a evolución nos últimos 20 anos da superficie construída en Galicia. Dende o ano 1990 ata o ano 1994 se mantivo estable con certos altibaixos, pero desde o ano 1995 se produce un primeiro incremento forte ata o ano 2000. E despois dunha pequena estabilización prodúcese un incremento aínda maior ata o ano 2007 (anos da burbulla inmobiliaria). Na gráfica pode apreciarse o baixón tremendo na construción do ano 2008 e, sobre todo, do 2009, con cifras inferiores ó ano 1990.
Porque elixín este tema:
Estes datos representados na gráfica superior, mostran claramente a burbulla inmobiliaria que tamén padecimos en Galicia e as consecuencias do seu pinchazo, a actual crise económica. (Nota: Preme na gráfica se queres vela mellor).

Ningún comentario: