xoves, 15 de novembro de 2012

Proxectos Tecnoloxía 1º trimestre

En Tecnoloxía de 4º Diversificación estivemos, durante esta 1ª avaliación, repasando os contidos de electrónica analóxica.
No que resta de avaliación imos a realizar os primeiros proxectos do curso, esperando que non nos leven demasiado tempo. Durante a 2ª avaliación faremos proxectos de robótica, traballando fundamentalmente coa placa Arduino e na 3ª avaliación (xa na aula de informática) programaremos móbiles Android con Google App Inventor.
Pero centrándonos no traballo que realizaremos durante esta 1ª avaliación, a selección de proxectos e grupos foi a seguinte:
En vindeiras entradas cada grupo porá neste blogue a información que vaia recompilando en internet, así como a memoria de construción, fotografías e vídeos sobre os seus proxectos.