xoves, 13 de febreiro de 2014

A Estrutura interna da terra

A Terra está formada por capas concéntricas chamadas xeosferas, como se pode apreciar no seguinte debuxo:

(fonte imaxe: Wikipedia)

A Terra, ao igual que o resto dos planetas, lúas e meteoritos do Sistema Solar, formouse fai uns 5000 millóns de anos despois da explosión dunha supernova producida nun sistema de estrelas binarias.
O interior da Terra consiste de rocha e metal e está dividido en catro capas, o que é típico dos planetas rochosos. Estas 4 capas son:
  • O núcleo interno: De metal sólido.
  • O núcleo externo: De metal fundido (fluido).
  • O manto: Denso e que consiste basicamente de rochas.
  • A codia: Unha capa delgada de material rochoso.
A temperatura do núcleo interno chega a ser maior que a da superficie do Sol. A consecuencia deste intenso calor, os materiais do núcleo externo e do manto flúen dando como resultado que as grandes placas que forman a codia terrestre deriven lentamente na superficie.

Para chegar a estas conclusións sobre as capas do interior da Terra, se realizan medidas físicas estudando as diversas ondas que se transmiten a consecuencia dos terremotos.


Entre as principais ondas estudadas están as ondas P e as ondas S.


Ondas P: Son tamén chamadas ondas primarias, lonxitudinais ou de compresión, debido a que ao seu paso as partículas só vibran na mesma dirección que a onda sísmica. Polo tanto, o solo comprímese e dilátase tamén na mesma dirección que a onda. Neste sentido semellan ondas sonoras. Son as ondas que se propagan con maior velocidade, case o dobre de rápido que as ondas S, sendo as primeiras en detectarse polos sismógrafos despois dun terremoto.

Ondas S: Son tamén chamadas ondas secundarias, transversais ou de cizalla, é isto débese a que, ao seu paso, fan vibrar as partículas oscilando nun plano perpendicular á dirección de propagación das ondas. A súa velocidade de propagación é menor ca das ondas P, e dependen para desprazarse da elasticidade do medio, pois non se transmiten en medios fluídos.


Traballo realizado por: Jessica.