mércores, 7 de maio de 2014

Libro de fichas das plantas da horta e xardín

 Sandra, Jessica, Ivo, Tamara e Andrea na horta (finais do inverno)

Xa van 3 anos desde que no IES. Chano Piñeiro comezamos o proxecto de rehabilitación dos 2 patios interiores (ata entón en desuso) para utilizalos como horta e xardín.
Co paso do tempo, e o gran número de plantas que con maior ou menor sorte levamos plantadas nestes anos empeza a ser algo complicado recordar os seus nomes.
É por isto, que decidimos facer un libro de consulta con fichas de cada unha das especies de plantas de que dispoñemos actualmente, coa intención de que aumente segundo vaiamos introducindo outras. Decidimos ademais facer 3 copias deste libro de fichas, 2 delas estarán na biblioteca de aula de 3º e 4º PDC e a outra na Biblioteca do Centro.

Actualmente temos unhas 41 especies de plantas diferentes para as que realizaremos a súa correspondente ficha que constará dos seguintes apartados:
 • Nome en galego.
 • Nome culto.
 • Clasificación científica.
 • Nome en castelán, inglés e francés.
 • Foto identificadora.
 • Descrición.
 • Hábitat.
 • Observacións.
Ademais engadiremos unha folla para cada planta, co título Anotacións, onde iremos escribindo a man notas relativas a adaptación da planta a nosa horta e xardín: desenrolo, época de siembra, recolección, poda, coidados, aclimatación, etc.

O libro se dividirá en 4 apartados:
 1. Plantas de flor (ornamentais).
 2. Árbores frutais.
 3. Plantas aromáticas e medicinais.
 4. Hortalizas.
Da realización das fichas de cada apartado se ocuparán os membros dos grupos indicados nunha entrada anterior.

En vindeiras entradas se irán mostrando as fichas realizadas por cada grupo para ao final obter o libro de fichas completo.

Ningún comentario: