luns, 27 de outubro de 2014

Preparando a V edición do Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego

Como tódolos anos IGACIENCIA convoca o día da Ciencia en Galego.

Este ano propoñen a utilización de sensores físicos como: sensores de temperatura, de son, de distancia, de luz, de infravermellos, acelerómetros, xiróscopos, GPS, de orientación... e o seu uso e aprendizaxe na clase.

Os alumnos de Tecnoloxía de 4º PDC seremos os encargados de realizar unha montaxe coa placa microcontroladora Arduino e un sensor de infravermellos, entre outros dispositivos.

A nosa idea é realizar un dispositivo que mida o tempo de reacción simple, isto é, o tempo que podemos tardar en dar unha resposta decidida de antemán a un estímulo fixo.

Durante o día da Ciencia en Galego esperamos realizar medidas do tempo de reacción simple a tódolos alumnos e profesores que queiran realizar a proba. 

Por último, realizaremos uns estudos estatísticos (coa axuda da folla de cálculo) dos datos obtidos.

En vindeiras datas iremos poñendo os avances na preparación da montaxe e as probas de cara ao día da Ciencia en Galego que celebraremos no IES. "Chano Piñeiro" o martes 4 de novembro.