venres, 14 de novembro de 2014

Exposición fotográfica: A horta e xardín do IES. Chano Piñeiro.

 A autora: Tamara Álvarez.

Recentemente, se inaugurou no IES. Chano Piñeiro, unha exposición fotográfica cunha selección das fotos realizadas por Tamara López durante o pasado curso sobre a Horta e Xardín do noso Instituto.
A exposición consta de 12 fotografías impresas en cartón-pluma en diversos tamaños (A4 e A3).

Estas fotografías foron utilizadas na elaboración do herbolario do IES. Chano Piñeiro e na elaboración da memoria do traballo presentado ao “I Premio Nacional de Huertos escolares ecológicos de España".

Dúas das fotografías da exposición

Para rematar, unha foto panorámica que recolle toda a exposición:

xoves, 6 de novembro de 2014

Concurso "Sensores para todos" de Igaciencia: Medidor do tempo de reacción simple

Imos a presentar ao concurso "Sensores para todos" organizado por Igaciencia, o medidor do tempo de reacción simple que realizamos para a exposición do V día da Ciencia en Galego.

O esquema da maqueta que presentamos, ao V día da Ciencia en Galego no IES. Chano Piñeiro, os alumnos de 4º PDC, se mostra na seguinte imaxe:

A maqueta contén 1 sensor de Infravermellos (para detectar o movemento da man), 1 díodo láser, 1 altofalante e 2 pulsadores que inician a secuencia de medición da resposta ao estímulo visual (láser) e sonoro (altofalante).

Esta maqueta a conectamos a unha placa Arduino duemilanove que está, á súa vez, conectada por USB a un portátil onde se mostran os datos e son recollidos nunha folla de Cálculo (Calc de LibreOffice).
Detalle da conexión da maqueta, arduino e o ordenador.
Este medidor do tempo de reacción simple, o presentaremos ao concurso "Sensores para todos" de Igaciencia, xunto cos resultados estatísticos e gráficas obtidas a partires das medicións realizadas aos alumnos e profesores que se ofreceron a realizar as medicións.
Premendo na seguinte ligazón pode accederse á Ficha presentada ao concurso sobre esta actividade: "Ficha Actividade medida tempo de reacción simple.pdf".

Tamén se pode descargar o programa realizado para Arduino que está no pdf: "Programa en Arduino Midereaccionsimple".

Os resultados obtidos foron recollidos nunha folla de cálculo Calc de LibreOffice: "Resultados medicions reacción simple.ods".

Coa axuda da folla de cálculo obtivemos varias gráficas de tempos medios de reacción similares á mostrada na imaxe seguinte:
Práctica realizada por: Nico, Ivo, Roi, Tamara, Jessica, Ernesto, Rocío, Sandra e Andrea.