mércores, 25 de marzo de 2015

Proxecto activación e control con Arduino: Porta dun garaxe.

O noso proxecto consistíu na activación e control da maqueta dunha porta de garaxe, na que se debía controlar a correcta apertura e peche dun portal de garaxe en función de 4 pulsadores (finais de carreira) que indican: Apertura total da porta, peche total da porta, un coche quere saír e un coche quere entrar.
Para lograr a apertura e peche da porta, esta encóntrase unida a unha barra roscada que se move pola acción dun motor e un sistema de poleas-correas.

As condicións que deben cumprir a secuencia de programación son: O portal debe manterse, unha vez totalmente aberto, durante 5 segundos nesa posición antes de iniciar a secuencia de peche. Se algún coche quere entrar ou saír, durante a fase de peche, a porta debe volver a abrirse.

Na fotografía superior, se aprecian os finais de carreira e o sistema motriz.
No debuxo seguinte pode apreciarse o esquema de conexión dos diversos elementos necesarios para controlar a maqueta do noso proxecto:
  • Placa interface entre arduino e a maqueta.
  • Placa microcontroladora Arduino.
  • Cables de conexión.


Como se pode apreciar no esquema anterior, os pulsadores forman 3 entradas dixitais a Arduino (o pulsador de saída e de entrada os unimos) e 3 saídas dixitais de Arduino activan 3 saídas da placa interface (se necesitan 3 relés para realizar a inversión de xiro do motor).

O programa de control en Arduino é o seguinte: Portagaraxe.ino

Práctica realizada por: Ivo, Jessica e Andrea.

Ningún comentario: