mércores, 25 de marzo de 2015

Proxecto activación e control con Arduino: Maqueta dun Tiovivo.

O noso proxecto consistíu na activación e control da maqueta dun Tiovivo, na que se debía controlar a correcta activación do motor de xiro do tiovivo, as luces e un bruador. A maqueta conta cun pulsador que permite contar as voltas (un final de carreira).
Na fotografía superior se pode ver a maqueta no seu conxunto.

Durante a realización desta práctica, introducimos un novo elemento á maqueta: Un pulsador de inicio da secuencia (pois ata agora a maqueta comezaba a funcionar ao conectarlle a corrente).

Secuencia a realizar pola maqueta: Unha vez activado o pulsador de inicio, a maqueta debe acender o motor, as luces (típicas de Nadal) e o bruador. Pasados 3 segundos debe apagar o bruador. Cando se levan dado 3 voltas, o bruador debe comezar a funcionar para avisar da próxima parada e, pasados 3 segundos, apaga o motor, as luces e o bruador.

No debuxo seguinte pode apreciarse o esquema de conexión dos diversos elementos necesarios para controlar a maqueta do noso proxecto:
Para a activación da maqueta, se necesitan 3 saídas dixitais de Arduino que activan outras tantas saídas da placa interface e a maqueta proporciona 2 sinais dixitais de entrada a Arduino (o contavoltas e o pulsador de inicio).

O programa de control en Arduino é o seguinte: Tiovivopulsador.pde

Práctica realizada por: Tamara, Nico e Sandra.

Ningún comentario: