sábado, 19 de novembro de 2016

Comparativa sensores de temperatura (II): Sensor KY-001.

O sensor KY-001, contén o chip Dallas Onewire DS18B20, os datos recompilados sobre este sensor e as medidas obtidas aparecen resumidas no seguinte pdf: "sensor KY-001.pdf".
Este sensor debe conectarse do seguinte xeito a Arduino:
  • Terminal - : Conectado á masa de Arduino.
  • Terminal S : No noso caso o conectamos ao pin dixital 10 (ver o programa de Arduino: "Calibracion_sensores_temperatura.ino".
  • Terminal +: Conectado a 5V de Arduino.

Na seguinte gráfica se poden observar os datos obtidos durante a comprobación do sensor KY-001 co termómetro de mercurio de referencia:

En esta outra gráfica se representa a diferencia de medida entre o sensor KY-001 e o termómetro de referencia:
As conclusións ás que chegamos despois da comprobación realizada é a seguinte:
O sensor KY-001 da valores sempre por debaixo do termómetro de referencia (aproximadamente -1ºC), e esta diferencia permanece bastante estable no rango de medidas utilizado durante esta proba.

Ningún comentario: