sábado, 15 de xuño de 2019

Preparación de robots mClon para a competición Labirinto


Os grupos formados por Marcos Villaverde, Antía Pereira e Ángel Iglesias e por Santiago Martínez, Sergio Barbeitos e Irene Teijeiro, estiveron preparando durante a 3ª avaliación 5 mClon para empregalos na competición de Labirinto do vindeiro curso.

Os pasos que realizaron foron:
 • Cambiar a configuración Segueliñas dos mClon pola necesaria para a competición Labirinto (sensor de ultrasóns á dereita e un único sensor de liña no frontal do robot).
 • Facer modificacións no programa Labirinto obtido na sección Resolver un Labirinto da páxina mClon.
 • Facer as probas co circuíto Labirinto utilizado na competición deste curso (2018-2019).
Proba inicial cos 5 mClon á vez nunha pequena sección de labirinto:
No seguinte vídeo pode observarse como os robots mClon son moi adecuados para este tipo de competición (dando mellores resultados que os robots Mbot Ranger).
(Nota: O circuíto está adaptado ao tamaño dos robots Mbot Ranger).

venres, 31 de maio de 2019

Creación dunha carcasa protectora para os mClon

Vista lateral dereito mclon co sensor de ultrasóns para o modo labirinto

O grupo formado por Ainara Casado e Zaira Cortizo, se encargou de deseñar unha carcasa protectora para o mClon.

Esperamos que o vindeiro curso os alumnos de 3º de ESO utilicen os robots mClon xunto cos Mbot Ranger nas súas prácticas de robótica e nas competicións, polo cal, é importante que soporten os esforzos derivados do seu manexo continuado por parte dos alumnos.

O obxectivo era facer unha carcasa que evitara que a manipulación dos robots soltara cables ou un golpe no robot afectara aos diversos sensores que o conforman.

A carcasa consta de 3 pezas:
 • Lateral dereito: Ten 2 furados preparados para colocar o sensor de Ultrasóns.
 • Lateral esquerdo: Ten 1 furado para colocar o zumbador.
 • Tapa: Da rixidez ao conxunto e protexe aos cables de manipulacións e golpes.
De seguido tedes as ligazóns aos deseños realizados co programa FreeCAD:
E aos arquivos finais en formato stl:
Imaxes dun mClon, coa carcasa en cor amarela:
 Vista lateral dereito (non ten sensor de ultrasóns)
 Vista frontal
 Vista lateral esquerdo (co zumbador colocado)
Vista posterior

martes, 7 de maio de 2019

Probas de funcionamentos dos 6 mClon do Taller.


Erro observado entre o valor medido e o real no sensor de US do mClon2.

Nesta entrada recollemos as conclusións obtidas, no proceso de comprobación dos 6 robots, seguindo as Probas de funcionamento indicadas na páxina de mClon.
Nos seguintes documentos mostramos un resumo das conclusións obtidas:
Zumbador: Funcionou correctamente. Varios robots tiñan mal conectado algún dos cables do zumbador (algún tiña a masa no pin 13, polo que facía sons incontroladamente).
Pulsador: En tódolos grupos funcionou perfectamente, só nun dos robots hai que destacar a rotura do cable que unía a ProtoShield coa placa Robotdyn UNO R3, o que obrigou a cambialo cable e realizar unha nova soldadura.
Motores: A 3 robots lle funcionaron os 2 motores, a outros 2 só lles funcionou 1 motor e a 1 robot ningún motor. Usamos o polímetro para comprobar as diversas conexións dos cables á protoboard, ao driver e aos motores. Os problemas principais detectados e correxidos foron:
 • Para as conexións sobre a Protoboard reutilizamos cables obtidos de pares trenzados de RJ-45, que ás veces tiñan roturas interiores ou non facían unha boa conexión (se substituíron os cables).
 • Nalgún robot había cables que non estaban conectados no pin apropiado (se conectaron ao pin correcto).
 • Se detectou algún robot con soldadura defectuosa (se movía) nalgún dos seus motores (se soldaron de novo).
 • Nun robot ao funcionar os 2 motores, algunha das rodas se movía en sentido contrario (solucionámolo invertendo os cables de alimentación do motor).
Sensores de liña: Funcionaron correctamente aínda que nalgún dos robots había unha diferencia de sensibilidade entre os 2 sensores de liña, o cal producía que perderan a liña no circuíto de proba do Mbot Ranger, pero non tivemos problemas ao usar como liña unha cinta illante negra.

Sensor ultrasónico: A tódolos robots lles funcionou o sensor, pero dando medidas pouco aproximadas. De seguido se mostran as gráficas correspondentes os valores reais de distancia e os valores indicados polos sensores de US de cada robot. En todas elas se pode apreciar que os sensores sempre miden unha distancia menor á real, e o erro vai aumentando co incremento da distancia ao obstáculo. Como se pode observar o comportamento de tódolos sensores é similar. Na imaxe inicial desta entrada se mostra o erro observado segundo a distancia para o robot mClon2 (é similar ao observado nos outros robots), nesta imaxe se pode ver que a función que describe o erro introducido nas medidas dos sensores de ultrasóns é:
f(x) = -0,2 x - 0,31
Poderíase por tanto facer unha corrección por Software do erro introducido polos sensores de ultrasóns, utilizando a función anterior para modificar as medidas obtidas polos sensores (x).
luns, 18 de febreiro de 2019

Montaxe e programación de 6 robots mClon

mClon5 rematado previamente polo profesor
Na fantástica páxina de tecnoloxía.org, atopamos a iniciativa mClon, que presenta dun xeito moi ben explicado como realizar clónicos do robot mBot de Makeblock a un precio asequible para os Centros de Secundaria.
Seguindo as instrucións da páxina mClon, encargamos e imprimimos en 3D o material necesario e, por uns 100 €, completamos a montaxe de 6 robots mClon para o taller de Tecnoloxía durante a 2ª avaliación como parte dos contidos de Sistemas Electrónicos que estamos a ver.
Antía, Marcos e Ángel montando o mClon1
Irene, Sergio e Santiago montando o mClon2
Ainara e Zaira montando o mClon3
Pablo, Gustavo e Nicolás montando o mClon4
O que etiquetamos como mClon5 o montou o profesor nunha fase previa de proba e o mClon6 o montou o profesor simultáneamente aos mClon dos alumnos.
En vindeiras entradas recolleremos o imprescindible proceso de comprobación dos robots seguindo as Probas de funcionamento indicadas na páxina de mClon.

mércores, 30 de xaneiro de 2019

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Electromagnetismo. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballos presentados nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Se presentaron os seguintes traballos relacionados co Electromagnetismo:

Tipos de materias magnéticos:
Se presentaron diversos tipos de materiais desde o punto de vista do magnetismo (diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos). Se mostraron diversos tipos de materiais e a súa interacción.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Tipos de materiais magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Imáns e escudos magnéticos:
Se explicaron os diversos tipos de imáns, permitindo a súa manipulación e explicando as súas características principais. Ademais se explicou que son os escudos magnéticos, mostrando e permitindo manipular escudos realizado con Mu-metal e o seu efecto sobre imáns de Neodimio.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Imáns e escudos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Motores homopolares:
Se explicaron os motores homopolares e se mostraron 3 versións realizadas polos propios monitores.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Motores homopolares.pdf.

Monitores:
 • Sergio Barbeitos.
 • Gustavo Vargas.
 • Marcos Villaverde.

Campos magnéticos (Leis fundamentais):
Se explicaron os fundamentos do Electromagnetismo mostrando un experimento baseado na lei de Lenz (descenso dun imán no interior dun tubo de aluminio) e uns motores bipolares e tripolares.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Campos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Pablo Montáns.
 • Nicolás Vázquez.

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Pirámides holográficas. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballo presentado nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Monitoras:
 • Ainara Casado.
 • Zaira Cortizo.
 • Antía Pereira.
 • Irene Teijeiro.

O traballo consistiu na realización de pirámides holográficas para diversos dispositivos (móbiles, táblets e TV plana), obtención en internet de diversos vídeos para reproducir coas pirámides holográficas e explicar o seu fundamento.

Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Fundamentos da Pirámide holográfica.pdf.

Entre as pirámides realizadas, destacar a usada para unha TV plana de 26" (ver no pdf a ligazón onde obtivemos as súas dimensións), elaborada en plástico de 2 mm de grosor.

Vídeo publicado na canle de Facebook do IES. Chano Piñeiro sobre as actividades realizadas.
Exemplo de plantilla para pirámide holográfica.