mércores, 30 de xaneiro de 2019

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Electromagnetismo. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballos presentados nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Se presentaron os seguintes traballos relacionados co Electromagnetismo:

Tipos de materias magnéticos:
Se presentaron diversos tipos de materiais desde o punto de vista do magnetismo (diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos). Se mostraron diversos tipos de materiais e a súa interacción.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Tipos de materiais magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Imáns e escudos magnéticos:
Se explicaron os diversos tipos de imáns, permitindo a súa manipulación e explicando as súas características principais. Ademais se explicou que son os escudos magnéticos, mostrando e permitindo manipular escudos realizado con Mu-metal e o seu efecto sobre imáns de Neodimio.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Imáns e escudos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Ángel Iglesias.
 • Santiago Martínez.

Motores homopolares:
Se explicaron os motores homopolares e se mostraron 3 versións realizadas polos propios monitores.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Motores homopolares.pdf.

Monitores:
 • Sergio Barbeitos.
 • Gustavo Vargas.
 • Marcos Villaverde.

Campos magnéticos (Leis fundamentais):
Se explicaron os fundamentos do Electromagnetismo mostrando un experimento baseado na lei de Lenz (descenso dun imán no interior dun tubo de aluminio) e uns motores bipolares e tripolares.
Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Campos magnéticos.pdf.

Monitores:
 • Pablo Montáns.
 • Nicolás Vázquez.

Día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego: Pirámides holográficas. 4º ESO. Curso 2018-2019.


Traballo presentado nas actividades do día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego, celebrado no IES. Chano Piñeiro o martes 15 de xaneiro de 2019.

Monitoras:
 • Ainara Casado.
 • Zaira Cortizo.
 • Antía Pereira.
 • Irene Teijeiro.

O traballo consistiu na realización de pirámides holográficas para diversos dispositivos (móbiles, táblets e TV plana), obtención en internet de diversos vídeos para reproducir coas pirámides holográficas e explicar o seu fundamento.

Podes consultar un resumo do traballo presentado no seguinte documento: Fundamentos da Pirámide holográfica.pdf.

Entre as pirámides realizadas, destacar a usada para unha TV plana de 26" (ver no pdf a ligazón onde obtivemos as súas dimensións), elaborada en plástico de 2 mm de grosor.

Vídeo publicado na canle de Facebook do IES. Chano Piñeiro sobre as actividades realizadas.
Exemplo de plantilla para pirámide holográfica.